Actueel

’s Werelds eerste Journalistieke Evaluatie

De afgelopen maanden heeft Roeland Muskens samen met Theo van Koolwijk (Warner Strategy & Fundraising), Anne Manschot (Enact) en Liesbeth Unger (Human Rights at Work) de midterm review verzorgd van het Strategisch Partnerschap van de Fair Wear Foundation, FNV, CNV en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit partnerschap richt zich op het transformeren en verduurzamen van de mondiale textielketen.
In deze midterm review hebben we voor het eerst de door ons ontwikkelde methode van journalistiek evalueren ingezet. Naast gangbare evaluatietechnieken (semi-gestructureerde interviews, capacity assessments, deskresearch) hebben we gebruik gemaakt van journalistieke technieken: portretjes, reportages, interviews. Veel meer dan in ‘reguliere’ evaluatierapporten schetst een journalistieke evaluatie de context waarbinnen een programma wordt uitgevoerd. We laten betrokkenen zelf uitleggen wat ze in hun werk tegenkomen: belemmeringen, successen, tegenslagen en overwinningen. De ervaringen van betrokkenen geven veel meer reliëf aan de conclusies en aanbevelingen van een evaluatie.

 

Een selectie van onze overige recente publicaties:

Voor VNG international deden we verslag van het DEALS delegatiebezoek aan Nederland (sept 2018).

Voor Dif Report schreven we The Last Mile, een artikel over medische zorg in de meest afgelegen gebieden (sept 2018).

In opdracht van VNG international onderzochten we de SDG-strategieën van diverse gemeenten wereldwijd: Work in progress, Three years down the road. An overview of CIB member’s strategies towards implementation of the SDGs (juli 2018).

Met Both Ends verzorgden we de publicatie Local Actors Ready to Act: six proposals to improve their access to the Green Climate Fund die in juni 2018 gepresenteerd is op de Adaptation Futures Conference in South-Africa.

Voor VNG International maakten we een verslag van hun DEALS bijeenkomst (juni 2018).

Begin 2018 maakten we voor FNV Mondiaal weer hun populaire jaarverslag, dit keer in de vorm van een glossy met een knipoog: Mondiaal.

Tijdens de internationale ‘Placemaking Week’ die van 11 t/m 14 oktober 2017 in Amsterdam werd gehouden, presenteerde STIPO het boek The City at Eye Level in the Netherlands, waarvoor Menno Bosma, Edith van Ewijk en Maaike de Hon de teksten verzorgden.

In opdracht van Tropenbos International ving Roeland Muskens de essentie van het seminar Towards inclusive investments and business models for improved land governance and livelihoods dat op 14 september 2017 werd gehouden in deze two pager.

Op 6 juli werd in het Museon in Den Haag het ‘Report on the implementation of the Sustainable Development Goals’ gepresenteerd dat we in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben geschreven voor het UN High Level Political Forum on Sustainable Development dat in juli 2017 in New York wordt gehouden. De eveneens door ons geschreven summary staat op de VN-site.

We maakten een summary en een uitgebreid verslag van de conferentie ‘Boosting youth employment in Africa: What works and why’, die op 30 mei 2017 in Den Haag werd georganiseerd door kennisplatform INCLUDE en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Begin 2017 schreven we opnieuw het populaire jaarverslag voor FNV Mondiaal: de Jaaratlas 2016.

Eveneens voor FNV Mondiaal beoordeelde WiW de narratieve partnerverslagen over 2016 voor het multilaterale Global Decent Work programma en filterde daaruit de relevante informatie voor de jaarlijkse rapportage aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor het Annual Report 2016 van NIMD interviewden we het nieuwe MT over de belangrijkste ontwikkelingen van 2016.

Roeland schreef in opdracht van het Rijksmuseum een hoofdstuk over de Nederlandse anti-apartheidsstrijd dat is verschenen in een publicatie bij de tentoonstelling ‘Goede Hoop: Zuid Afrika en Nederland vanaf 1600’ over de betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika (2017).