Werkwijze En Tarieven

De maten van Wereld in Woorden werken steeds in verschillende samenstelling aan opdrachten. Wie welke opdracht uitvoert is afhankelijk van de benodigde expertise, de ervaring en de beschikbare tijd. Sommige opdrachten kunnen door één persoon worden uitgevoerd. Grotere klussen vergen soms de inzet van ons allemaal, plus eventueel externe onderzoekers, schrijvers of vertalers. Ook in dat geval garandeert WiW de kwaliteit van het geleverde werk. De opdrachtgever heeft in principe slechts te maken met één aanspreekpunt binnen de maatschap.

Onze tarieven zijn gebaseerd op de adviestarieven die de Nederlandse Vereniging van Journalisten ooit heeft berekend.

In 2017 gelden de volgende tarieven:

Voor redactioneel werk en verslaglegging: 75 euro per uur, 600 euro per dag.

Voor research en schrijven: 96 euro per uur, 768 euro per dag.

Voor brainstormen, adviseren, voorzitten etc. rekent WiW een iets hoger tarief per uur of dagdeel.

De facturering gebeurt centraal vanaf het adres van WiW in Haarlem.

Voor opdrachten die we kunnen beschouwen als ‘journalistiek werk’ geldt het BTW 0-tarief (volgens artikel 11, lid 1, letter g van de wet op de omzetbelasting 1968).