Producten en diensten

Wereld in Woorden onderzoekt, schrijft en publiceert over een breed veld van (meestal) internationale onderwerpen zoals: ongelijkheid, migratie, klimaat, milieu, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking, internationale handel, MVO, innovatie, solidariteit, sociale verandering. Ons werk zit vaak op het snijvlak van beleid (relevant en toepasbaar), wetenschap (gedegen en controleerbaar) en journalistiek (helder geschreven en toegankelijk). Wij maken wetenschappelijke onderzoek toegankelijk voor beleidsmakers en het publiek. We vertalen de resultaten van internationale samenwerking naar verhalen voor de achterban. We schijven boeken en maken bladen.

Op basis van onze ervaring in het berichten over internationale samenwerking verzorgen wij voor onze opdrachtgevers ook rapportages en evaluaties van projecten en programma’s. Hierbij onderscheiden wij ons door een soepele, toegankelijk stijl. We gebruiken daarbij journalistieke genres zoals verhalende journalistiek,  story telling en learning histories.

In sommige gevallen neemt Wereld in Woorden voor opdrachtgevers ook de hoofd- en eindredactie op zich van magazines en andere publicaties.

In aanvulling op geschreven teksten produceert Wereld in Woorden soms ook films. We werken daarbij bijvoorbeeld samen met filmmaker Allard Detiger.

We werken in het Nederlands, Engels en Spaans.

Journalistieke evaluaties

Boeken en magazines

Jaarverslagen

Congresverslagen

Artikelen

Rapporten en policy briefs

Corporate storytelling

Schrijfworkshops