Producten en diensten

Wereld in Woorden onderzoekt, schrijft en publiceert over een breed veld van (meestal) internationale onderwerpen zoals: ongelijkheid, migratie, klimaat, milieu, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking, internationale handel, MVO, innovatie, solidariteit, sociale verandering. Ons werk zit vaak op het snijvlak van beleid (relevant en toepasbaar), wetenschap (gedegen en controleerbaar) en journalistiek (helder geschreven en toegankelijk). Wij maken wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor beleidsmakers en het publiek. We vertalen de resultaten van internationale samenwerking naar verhalen voor de achterban. We schijven boeken en maken bladen.

Op basis van onze ervaring in het berichten over internationale samenwerking verzorgen wij voor onze opdrachtgevers ook rapportages en evaluaties van projecten en programma’s. Hierbij onderscheiden wij ons door een soepele, toegankelijk stijl. We gebruiken daarbij journalistieke genres zoals verhalende journalistiek,  storytelling en learning histories.

In sommige gevallen neemt Wereld in Woorden voor opdrachtgevers ook de hoofd- en eindredactie op zich van magazines en andere publicaties.

In aanvulling op geschreven teksten produceert Wereld in Woorden soms ook films. We werken daarbij bijvoorbeeld samen met filmmaker Allard Detiger. Met de recente komst van Saskia Hesta wordt dit uitgebouwd. In de nabije toekomst bieden wij ook het faciliteren van participatory videos als evaluatiemiddel aan.

We werken in het Nederlands, Engels en Spaans.

Lees hier over onze werkwijze en tarieven >>

PRODUCTEN: