Actueel

2020: twee evaluaties Strategisch Partnerschap

Het jaar 2019 eindigde opwindend voor WiW. We werden uitgekozen om de eindevaluatie te verzorgen van twee ‘Strategische Partnerschappen’: Towards a Worldwide Influencing Network (WIN) met Oxfam Novib als lead organisatie, en Right Here Right Now (RHRN) met Rutgers in de lead.

Inmiddels, begin 2020, zijn we begonnen met het ontwikkelen van de methodiek van beide evaluaties.

Wij gaan aan de slag met onze ‘Stories of Change-aanpak’. De programma’s richten zich op lobby and advocacy. Daarbij is het zelden makkelijk om het directe verband aan te tonen tussen de activiteiten die zijn uitgevoerd en de resultaten die zijn behaald. Met een narratieve aanpak kunnen die verbanden juist wel aannemelijk gemaakt worden.

We zijn vooral enthousiast doordat ‘onze’ Stories of Change gebruikt zullen worden om andere methodieken aan te vullen. Bij de evaluatie van Oxfam Novib worden de Stories gebruikt samen met Contribution Analysis en Collective System Analysis. We werken hierbij samen met Warner Strategy and Fundraising (Theo van Koolwijk) en met Capturing Development (Marlèn Arkesteijn).

De evaluatie van RHRN doen we samen met Donatien de Graaff en Nele Blommestein. Donatien en Nele brengen vooral hun expertise in het gebruik van Sprockler in. De combinatie tussen de visualiserende kracht van Sprockler en de Stories of Change vinden we inspirerend!

september 2019: WiW maakt podcasts!

Menno interviewt mensen die betrokken zijn bij het ‘Governance of Inclusive Green Growth in Cities (DEALS)’ programma van VNG Internationaal. Centrale vraag: wat of wie maakt het belangrijkste verschil op het lokale niveau? Beluister Podcast 1: Beira, Mozambique

september 2019: Stories in evaluatie, hoe zien wij dat?

Wij schreven een verdere verkenning van het hoe en waarom van verhalende evaluaties. Lees in deze Engelstalige 4-pager>>

juli 2019: Conferentie ‘Land Governance in Transition’

Roeland rapporteerde over de jaarlijkse LANDac conferentie. LANDac, een platform van wetenschappers, onderzoekers, activisten en beleidsmakers op het gebied van duurzaam en eerlijk landbeheer, wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het thema van de conferentie was ‘Land governance in transition – How to support transformations that work for people and nature’. Wat is er nodig om de belangen van lokale bevolking én van de natuur te waarborgen? Lees waarom het behoud en herstel van moerasland zo belangrijk is, for peat’s sake!

juni 2019: nieuwe maten!

WiW is vernieuwd! Nadat eerder dit jaar onze maten Edith van Ewijk en Maaike de Hon hun (andere) dromen achterna gingen, zijn wij verheugd te melden dat Kim Caarls en Saskia Hesta zich bij WiW hebben aangesloten. Lees hier meer >>

februari 2019: ‘Stories of Change’ voor Strategisch Partnerschap 

Als follow-up van de journalistieke evaluatie die we deden voor het Strategisch Partnerschap van de Fair Wear Foundation, FNV, CNV en het ministerie van Buitenlandse Zaken, hebben we in februari 2019 de laatste hand gelegd aan een ‘stories of change’ opdracht voor het Strategisch Partnerschap.

Samen met consultants van Enact en Warner, hebben we in India, Ethiopië, Cambodja en Myanmar verhalen verzameld en opgetekend over het resultaat van de inspanningen van het Strategisch Partnerschap om de textielketen te transformeren.

Deze verhalen – gebaseerd op talloze gesprekken met betrokkenen en bezoeken aan fabrieken en andere werkplekken – worden door onze opdrachtgever gebruikt om hun aanpak te verbeteren.

februari 2019: Artikel over ‘foute filantropen’ in NRC

‘Filantropie is een slecht alternatief voor een eerlijk systeem van belastingen’, schreven Menno en Roeland in de weekendkrant van NRC op 2/3 februari 2019 in een uitgebreid opiniestuk. In plaats van goed doen, zouden de miljardairs van deze wereld moeten stoppen met slecht doen. Maak echt werk van verantwoord ondernemen; betaal ruimhartig belastingen; en wees transparant.

juni 2018: ’s Werelds eerste Journalistieke Evaluatie! 

Medio 2018 heeft Roeland Muskens samen met Theo van Koolwijk (Warner Strategy & Fundraising), Anne Manschot (Enact) en Liesbeth Unger (Human Rights at Work) de midterm review verzorgd van het Strategisch Partnerschap van de Fair Wear Foundation, FNV, CNV en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit partnerschap richt zich op het transformeren en verduurzamen van de mondiale textielketen.

In deze midterm review hebben we voor het eerst de door ons ontwikkelde methode van journalistiek evalueren ingezet. Naast gangbare evaluatietechnieken (semi-gestructureerde interviews, capacity assessments, deskresearch) hebben we gebruik gemaakt van journalistieke technieken: portretjes, reportages, interviews. Veel meer dan in ‘reguliere’ evaluatierapporten schetst een journalistieke evaluatie de context waarbinnen een programma wordt uitgevoerd. We laten betrokkenen zelf uitleggen wat ze in hun werk tegenkomen: belemmeringen, successen, tegenslagen en overwinningen. De ervaringen van betrokkenen geven veel meer reliëf aan de conclusies en aanbevelingen van een evaluatie.

Een selectie van onze overige recente publicaties:

Voor Dif Report schreven we een verhaal over activistische aandeelhouders, met daarin ruim aandacht voor Follow-This, de organisatie die Shell tot duurzaamheid wil bewegen (juni 2019).

Voor Mondiaal FNV maakten we de tweede editie van het magazine van hun Jaarverslag 2018. De Mondiaal.

Voor VNG international deden we verslag van het DEALS delegatiebezoek aan Nederland (sept 2018).

Voor Dif Report schreven we The Last Mile, een artikel over medische zorg in de meest afgelegen gebieden (sept 2018).

Voor Platforma voerden we een onderzoek uit naar National Multi-Stakeholder Dialogues on Development (juli 2018).

In opdracht van VNG international onderzochten we de SDG-strategieën van diverse gemeenten wereldwijd: Work in progress, Three years down the road. An overview of CIB member’s strategies towards implementation of the SDGs (juli 2018).

Met Both Ends verzorgden we de publicatie Local Actors Ready to Act: six proposals to improve their access to the Green Climate Fund die in juni 2018 gepresenteerd is op de Adaptation Futures Conference in South-Africa.

Voor VNG International maakten we een verslag van hun DEALS bijeenkomst (juni 2018).

Begin 2018 maakten we voor FNV Mondiaal weer hun populaire jaarverslag, dit keer in de vorm van een glossy met een knipoog: Mondiaal.

Tijdens de internationale ‘Placemaking Week’ die van 11 t/m 14 oktober 2017 in Amsterdam werd gehouden, presenteerde STIPO het boek The City at Eye Level in the Netherlands, waarvoor Menno Bosma, Edith van Ewijk en Maaike de Hon de teksten verzorgden.

In opdracht van Tropenbos International ving Roeland Muskens de essentie van het seminar Towards inclusive investments and business models for improved land governance and livelihoods dat op 14 september 2017 werd gehouden in deze two pager.

Op 6 juli werd in het Museon in Den Haag het ‘Report on the implementation of the Sustainable Development Goals’ gepresenteerd dat we in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben geschreven voor het UN High Level Political Forum on Sustainable Development dat in juli 2017 in New York wordt gehouden. De eveneens door ons geschreven summary staat op de VN-site.

We maakten een summary en een uitgebreid verslag van de conferentie ‘Boosting youth employment in Africa: What works and why’, die op 30 mei 2017 in Den Haag werd georganiseerd door kennisplatform INCLUDE en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Begin 2017 schreven we opnieuw het populaire jaarverslag voor FNV Mondiaal: de Jaaratlas 2016.

Eveneens voor FNV Mondiaal beoordeelde WiW de narratieve partnerverslagen over 2016 voor het multilaterale Global Decent Work programma en filterde daaruit de relevante informatie voor de jaarlijkse rapportage aan het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor het Annual Report 2016 van NIMD interviewden we het nieuwe MT over de belangrijkste ontwikkelingen van 2016.

Roeland schreef in opdracht van het Rijksmuseum een hoofdstuk over de Nederlandse anti-apartheidsstrijd dat is verschenen in een publicatie bij de tentoonstelling ‘Goede Hoop: Zuid Afrika en Nederland vanaf 1600’ over de betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika (2017).